Hamnen i Kungshamn/Skylt på rederikontoret

Kontakt

Besöksadress:
Hamngatan 13
456 31 Kungshamn
(karta)

Telefon:
0523 300 25

Postadress:
Zitabåtarna
Ove Karlsson
Villagatan 29
456 33 Kungshamn

e-post:
martin@zitabatarna.com

synpunkter på hemsidan:
webeditor@zitabatarna.com

Klippor och sjöbod på Smögen
The content of this site is © of Zitabåtarna. Layout and design Matilda Dominique 2009